Lekkurs i Höllviken

Metropolen Höllviken är inte mer än 644 hektar, men vi lyckades likafullt köra fel …

Församlingshemmet i Höllviken var rustat för påskspel när jag och min kollega Henrik kom dit för att hålla lekkurs med församlingens faddrar. Så vi fick välja mellan två lokaler: barnlokalen, där jag inte inte kunde står rak, eller cafet. Det blev det sistnämnda.

Faddrarna var imponerande snabba med att fatta galoppen och visade sig mycket duktiga på att leda lekar.

Annonser
Annonser