Lekkurs i Höllviken

Metropolen Höllviken är inte mer än 644 hektar, men vi lyckades likafullt köra fel …

Församlingshemmet i Höllviken var rustat för påskspel när jag och min kollega Henrik kom dit för att hålla lekkurs med församlingens faddrar. Så vi fick välja mellan två lokaler: barnlokalen, där jag inte inte kunde står rak, eller cafet. Det blev det sistnämnda.

Faddrarna var imponerande snabba med att fatta galoppen och visade sig mycket duktiga på att leda lekar.