Ledarkurs

Henrik Brosché & Johan Reftel

En dag för frivilligledare. Kursen innehåller ämnen som »Mina styrkor och svagheter som ledare«, »Att växa som ledare – från trygghetszonen till tillväxtzonen« samt »Gruppdynamik och ledarroller«. Deltagarna får också en mängd praktiska tips på hur man kan agera i konkreta situationer.