Utrustad & delaktig

Utrustad och delaktig är ett material för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. I grupperna får deltagarna upptäcka mer om de gåvor de har fått och reflektera över hur dessa kan komma till användning i församlingen.

Jag är en av författarna till materialet och erbjuder en workshop som introducerar arbetslaget i detta arbete. Dagen ger gott stöd åt dem som senare ska fungera som gruppledare.

Handledningen och självskattningsövningarna presenteras och testas, vanliga frågor tas upp liksom fällor att undvika och viktiga poänger att lyfta fram.

Läs mer om materialet på www.argument.se och www.utrustad-delaktig.se.