Gospel Magic

Ett sätt att berätta om Gud

Gospel Magic kan översättas med »kristen illusionism«. Det innebär alltså att man använder olika tricks – kortkonster, scarfar som byter färg, mynt som försvinner – som ett hjälpmedel för att berätta om Gud.

Det är egentligen ingen skillnad jämfört med att använda overhead eller ett bildspel på datorn som hjälpmedel för att predika eller undervisa. Principen är densamma: man förstärker budskapet med visuella hjälpmedel.

Idén är inte ny. Redan profeterna på Gamla testamentets tid gjorde ju så! De rakade huvudet, bar ruttnande kläder och byggde modeller av Jerusalem.

Det som gör Gospel Magic till ett sånt effektivt hjälpmedel är att det verkligen fångar in åhörarna. »Vänta, vad hände nu? Myntet försvann!« Det skapar intresse för det talaren har att säga. Det gör det också lättare att minnas det som sagts långt efteråt.

I Gospel Magic är det nämligen budskapet som är det viktiga. Tricksen är bara hjälpmedel, de står aldrig i centrum. Syftet med Gospel Magic är alltid att berätta för människor om Gud.

Som medlem av Fellowship of Christian Magicians har jag förbundit mig att »Share the gospel but keep the secret«. Jag avslöjar därför aldrig hur ett tricks går till …