Con Dios-dag

En inspirationsdag för den som jobbar eller vill börja jobba med CON DIOS som konfirmationsmaterial. Vad är tankarna bakom upplägget? Hur kan man använda boken i undervisningen? Vad behöver man tänka på?

Dessutom delas tankar kring gruppens utveckling och ledarrollen. Det ges också stort utrymme för frågor och praktiska metodtips.

Läs mer om Con Dios-paketet på www.argument.se.