Böcker

Ett urval av de böcker jag har skrivit.

Samtliga material jag har varit med och skrivit hittar du hos Argument Förlag.

CON DIOS
För dig som är nyfiken på kristen tro

Johan Reftel och Kristina Reftel

CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en tidning att bläddra i, fastna i och läsa – inte för att man måste utan därför att innehållet känns intressant och aktuellt.HundringenHUNDRINGEN

Inspiration och praktiska tips för ledaren

Johan Reftel och Kristina Reftel

100 tips till ledaren – måltidssånger, andaktstips, dramaidéer, lägerbus och mycket mer!
Hundringen hjälper dig när du snabbt behöver ett uppslag till kvällsandakten, när det är dags för spexkväll, när du vill sätta ihop ett bra drama, när du vill skriva något vackert i någons Bibel eller när du behöver en kul bibelövning.

Hundringen kom ut 2002, och i en reviderad utgåva 2015.


KULLAGRET
180 lekar för alla åldrar

Henrik Brosché, Johan Reftel & Kristina Reftel

Här finns lekar för den nya gruppen som inte känner varandra så bra, lekar att leka på liten yta, utelekar, underhållningslekar samt många nya, roliga stafettvarianter. Varje lek har en enkel och klar instruktion, som också innehåller eventuellt materielbehov och ungefärlig tidsåtgång.Med evig kärlek samlingsvolym1MED EVIG KÄRLEK

Johan Reftel

Med evig kärlek är en serie i Alltid älskad– och Det är aldrig kört-stil. Det fins fyra olika häften, som vardera inne­håller tio korta andakter utifrån tio olika bibelord, samt förslag till ämnen att ta med i sin bön. Alla texter finns också samlade i Med evig kärlek samlingsvolym.
Med evig kärlek är tänkt för den som inte är så van vid att läsa andaktsböcker (eller som kanske inte ens läser så många böcker överhuvudtaget). Därför är de skrivna på ett lättillgängligt sätt, utan att för den skull banalisera innehållet.


UTRUSTAD
Tio lektioner för frivilligledare

Johan Reftel & Kristina Reftel

Utrustad innehåller tio lektioner som kan hjälpa dina frivilligledare (faddrar, assistenter, juniorledare och liknande) att utvecklas som ledare. Tanken är att ledarutbildningen ska ge faddrarna en bred bas att stå på, med lite kunskap inom många områden. Samtidigt vill lektionerna också ge möjlighet att upptäcka nya talanger.
Lektionerna varvar teori och praktik, och eftersom varje lektion är fristående går det bra att lägga upp kursen efter egna önskemål. Varje lektion är tänkt att ta ungefär en timma.


UTRUSTAD OCH DELAKTIG
För upptäckaren

Fredrik Modéus, Johan Reftel, Marie Wadström och Svante Gordh

Utrustad och delaktig är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. Då får man utifrån självskattningstest bland annat upptäcka mer om sima gåvor, egenskaper, talanger och färdigheter – medfödda såväl som inlärda. Syftet är att hitta var bland 14 olika gåvokategorier man har sina styrkor. Detta blir då en fingervisning om var man själv kan hitta sin plats i församlingen, och bidra på ett sätt så att man får möjlighet att blomma ut.


Ledarguiden 1LEDARGUIDEN

Johan Reftel & Henrik Brosché

Ledarguiden är en serie för unga ledare, med fyra häften som innehåller praktiska tips och konkret undervisning om vad det innebär att vara ledare. De första tre häftena ger en stegvis fördjupning i ledarskap, medan det fjärde häftet innehåller fördjupning i lek- och andaktsmetodik. Till häftena finns även en handledning.