Lekkurs för Katolska kyrkans konfirmandledare

Det var så roligt att få vara med på Katolska kyrkans nationella konfirmandledarutbildning på stiftsgården Marielund på Ekerö! Här hade ledare i alla åldrar och av många olika nationaliteter samlats för en helg, och jag och Henrik fick vara med och undervisa om lekar. Det blev också många spännande samtal om integration.