Gåvoutveckling i Skorped

I Skroped utanför Örnsköldsvik fick jag förmånen att prata om gåvoutveckling i Skorpeds Baptistkyrka, där Andreas Lindström, en gammal god vän, är pastor.

Det var människor från hela församlingen – allt från ungdomar till pensionärer – som kom och deltog i kursen. Det var mycket inspirerande att få vara med i denna livskraftiga gemenskap i dagarna tre! Jag blev särskilt imponerad av deras tre tonårstjejer som drev juniorverksamheten med fart, kreativitet och glöd.