Gospel Magic för daglediga i Mölnlycke Råda

Mölnycke Råda

Det är roligt att få variera sin publik ibland! På dagledigträffen i Mölnlycke var medelåldern förmodligen 75 år högre än den brukar vara när jag trollar, men det var minst lika roligt!

I Mölnlycke Rådas prästgård satt en samling pratbubblor med tankar om Gud och livet som jag inte kunde låta bli att fota. Fint!