Personaldag i Aspenäskyrkan, Lerum

AspenäskyrkanJag var inbjudan till Aspenäskyrkan i Lerum för att inspirera arbetslaget i deras arbete med unga ledare samt låta dem resonera om sina gåvor utifrån Utrustad och delaktig. Det blev en mycket givande dag, inte minst eftersom alla de anställda var så frimodiga i att dela med sig av egna erfarenheter och gåvor.

Dagens guldkorn var nog när en av de anställda, apropå var och ens styrkor och svagheter, berättade att hon tyckte mycket om att hålla i andakter och avslutningar, men att hon tycker inledningen på samlingen är svår. Då kan en av kollegorna inte hålla sig utan utbrister. »Men jag ÄLSKAR ju inledningar!«