Lekkurs med Göteborgs stift

Lundby nya kyrka»Våga vara viktig« var rubriken på Göteborgs stifts dag för unga ledare. Henrik och jag stod för ett av de valbara seminarierna och det var roligt att vår lekkurs var ett av de mest välbesökta seminarierna.