Ledarträning i Västbo

En hederlig lägergård med klassiska tillbehör som våningsängar, badbrygga och fotbollsplan!

Västbo kontrakt hade samlat ihop sina ungdomar för fadderträning på kontraktsgården.

Jag var med som föreläsare och pratade om ledarens tio budord. Dessutom lekte vi en hel del!

”Vi är de coolaste här”, sa tre tjejer på kvällen efter lektionspasset, ”och vi tycker att du är kul”. Sånt betyg får man inte varje dag!